Chính sách bảo mật

1. Cơ sở của Chính sách Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Catvanloi, Ltd.

Catvanloi., Ltd. (sau đây gọi tắt là “CVL”), với tư cách là một nhà cung cấp toàn cầu có thể cung cấp những giải pháp toàn diện về thiết bị điện công nghiệp, phải xử lý rất nhiều thông tin khác nhau, bao gồm thông tin sản phẩm của chúng tôi và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Ý thức được điều này, CVL luôn nỗ lực thiết lập và áp dụng triệt để một hệ thống quản lý thông tin hữu hiệu nhằm đảm bảo tôn trọng giá trị của những thông tin nói trên. Từ cơ sở đó, CVL sẽ cố gắng tạo ra những quy tắc và thiết lập một hệ thống quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân trong phạm vi công ty, cũng như để vạch ra một chính sách về quyền riêng tư và phổ biến chính sách đó một cách rộng rãi đến các thành viên ban lãnh đạo và nhân viên của CVL. Hơn nữa, CVL sẽ tạo mọi điều kiện để công chúng có thể dễ dàng tiếp cận chính sách về quyền riêng tư của công ty. CVL sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân một cách phù hợp dựa trên nền tảng chính sách này.

2. Chính sách Bảo vệ Thông tin Cá nhân của CVL

 1. Thiết lập các quy tắc quản lý thông tin cá nhân và cải tiến không ngừng.
  CVL sẽ đảm bảo rằng đội ngũ điều hành và tất cả các công nhân ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân, và sẽ thiết lập các quy tắc quản lý thông tin cá nhân để áp dụng một cách thích hợp và bảo vệ thông tin cá nhân và đảm bảo rằng hệ thống quản lý đó được thực thi. Những quy tắc này sẽ được duy trì và cải tiến liên tục.
 2. Thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân và nghiêm cấm sử dụng thông tin đó vì những mục đích khác với dự định ban đầu.
  Trong khi thận trọng xem xét những thông tin cá nhân được quý khách hàng tin tưởng cung cấp cho chúng tôi trong các hoạt động của công ty chúng tôi, CVL sẽ xử lý những thông tin đó một cách thích hợp bằng cách thiết lập một hệ thống quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân dành cho mỗi loại doanh nghiệp, đồng thời bằng cách tuân thủ những quy tắc của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Ngoài ra, CVL sẽ không sử dụng những thông tin đó vì những mục đích khác với dự định ban đầu và sẽ triển khai những biện pháp kiểm soát và đánh giá phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân.
 3. Triển khai các biện pháp đánh giá mức độ an toàn và sửa chữa sai sót.
  Để đảm bảo tính chính xác và an toàn của thông tin cá nhân, theo các quy tắc về bảo an thông tin, CVL sẽ triển khai nhiều biện pháp đánh giá khác nhau như quản lý truy cập thông tin cá nhân, hạn chế các phương tiện truyền bá thông tin cá nhân ra bên ngoài công ty và ngăn chặn sự truy cập không thích đáng từ bên ngoài công ty, và sẽ nỗ lực hết sức nhằm ngăn chặn sự rò rỉ, thất thoát hoặc hủy hoại thông tin cá nhân. Ngoài ra, khi phát hiện bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc đánh giá mức độ an toàn, CVL sẽ xác minh nguyên nhân để đưa ra những biện pháp sửa chữa phù hợp.
 4. Tuân thủ pháp luật và các quy định.
  CVL sẽ tuân thủ pháp luật, các hướng dẫn và quy định khác về việc xử lý thông tin cá nhân. Bên cạnh đó, CVL cũng sẽ tuân thủ những quy tắc của riêng chúng tôi về quản lý thông tin cá nhân dựa trên những luật, hướng dẫn và quy định đó.
 5. Tôn trọng các quyền của cá nhân sở hữu thông tin.
  Khi quý khách hàng yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của mình, tìm cách ngăn chặn việc sử dụng hoặc cung cấp thông tin đó, hoặc gửi thông điệp than phiền hoặc yêu cầu tư vấn, CVL sẽ đáp ứng một cách chân thành và trung thực, tôn trọng các quyền của người liên quan đến thông tin cá nhân đó.

3. Phạm vi Áp dụng

Tài liệu “Về Vấn đề Bảo vệ Thông tin Cá nhân” này trình bày cách CVL xử lý tất cả các thông tin cá nhân trong các hoạt động của công ty.

4. Mục đích Thu thập

 1. Liên quan đến các hoạt động kinh doanh chính của CVL, chúng tôi sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân cho từng mục đích. Khi yêu cầu quý khách hàng cung cấp thông tin, CVL sẽ trình bày rõ mục đích sử dụng để được sự đồng ý của quý khách hàng.
 2. CVL sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của quý khách hàng, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt.

Thông tin được thu thập thông qua website của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi:

 • Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm của CVL
 • Giải đáp thắc mắc khách hàng
 • Cung cấp cho bạn thông tin về thông tin sản phẩm mới nhất & các cập nhật trên Website của chúng tôi
 • Thực hiện các bản khảo sát khách hàng
 • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của CVL.

5. Yêu cầu chỉnh sửa Thông tin Cá nhân

Khi quý khách hàng muốn yêu cầu tiết lộ, sửa đổi, thêm, xóa, ngừng sử dụng, ngừng cung cấp cho bên thứ ba, hoặc thông báo mục đích sử dụng thông tin cá nhân của mình (sau đây được gọi là “tiết lộ v.v…”) do CVL nắm giữ, hoặc muốn khiếu nại, thì quý khách hàng cần tuân theo các quy trình đã định để thực hiện yêu cầu của mình.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

CVL sẽ sử dụng các biện pháp cần thiết để không tiết lộ thông tin về Bạn. CVL sẽ không cung cấp hoặc tiếp lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác biết thông tin của Bạn để phục vụ cho chiến dịch quảng cáo hay tiếp thị của họ nếu không được sự cho phép của Bạn. Tuy nhiên CVL được quyền tiết lộ thông tin của Bạn trong trường hợp CVL tin chắc rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết một cách hợp lý (a) để tuân thủ pháp luật; (b) để tuân thủ các thủ tục tố tụng; (c) để thực thi điều khoản của Chính sách Bảo mật; (d) để trả lời các khiếu nại, khiếu kiện rằng bất kỳ thông tin nào trên website vi phạm quyền của bên thứ ba; hoặc (e) để bảo vệ lợi ích hợp pháp của CVL hoặc người khác.

7. Thông tin Liên hệ

Đối với các câu hỏi về tài liệu này ngoại trừ yêu cầu tiết lộ v.v… thông tin cá nhân và khiếu nại, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo cách sau.

Gửi thư đến Projectsale@catvanloi.com ; Sale@catvanloi.com hoặc Gọi trực tiếp đến tổng đài 1900 5555 49